Урожай

Створюємо «УРОЖАЙ» разом!

Особлива інформація емітента

З метою зменшення адміністративних витрат, позачергові загальні збори акціонерів прийняли рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА „УРОЖАЙ“  (далі  — Товариство) шляхом перетворення його у товариство з обмеженою відповідальністю (Протокол №   4 від 22.08.2014р.). Результати голосування «за» — 6 250 000 голосів або 100% голосів акціонерів, «проти» — 0 голосів акціонерів.  Повне найменування юридичної особи-правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА „УРОЖАЙ“ (далі Правонаступник).

Порядок розподілу активів та зобов'язань: при перетворенні Товариства усе його майно, уся сукупність прав та обов'язків переходять до його Правонаступника. Розмір статутного капіталу Правонаступника на момент державної реєстрації становитиме 625 000 (Шістсот двадцять п'ять тисяч) гривень 00 коп., та дорівнюватиме статутному капіталу Товариства на момент прийняття рішення про його реорганізацію. Порядок та умови обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі Правонаступника: Загальними зборами акціонерів затверджено такі порядок та умови обміну акцій Товариства, що реорганізується шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі Правонаступника.

Обмін акцій акціонерів ПрАТ «НВФ „Урожай“ на розмір частки в статутному  капіталі ТОВ «Науково-виробнича фірма „Урожай“ провести виходячи з розміру частки кожного акціонера (у відсотках) у статутному капіталі ПрАТ «НВФ „Урожай“ згідно з номінальною вартістю акцій. Розмір статутного капіталу ТОВ, створеного шляхом реорганізації (перетворення), буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ, існуючого на момент прийняття рішення про реорганізацію (перетворення).

Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника здійснюється у два етапи.

Перший етап. Здійснюється обмін акцій на письмові зобов`язання про видачу відповідної кількості часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма „Урожай“, що створюється внаслідок  реорганізації.

Другий етап. Після скасування випуску акцій ПрАТ «НВФ „Урожай“ проводиться обмін письмових зобов'язань ПрАТ «НВФ „Урожай“ на частки в статутному капіталі ТОВ «НВФ „Урожай“ в порядку, передбаченому чинним законодавством, при цьому кожен із акціонерів ПрАТ «НВФ „Урожай“, який отримав письмове зобов'язання, отримує в обмін на таке зобов'язання відповідну частку в статутному капіталі ТОВ «НВФ „Урожай“, що створюється в процесі реорганізації (перетворення).

Умови обміну:  акціонери, що володіють акціями ПрАТ «НВФ „Урожай“, шляхом обміну отримують відповідну частку в статутному капіталі ТОВ «НВФ „Урожай“, створеного під час реорганізації (перетворення). При цьому, номінальна вартість частки в статутному капіталі  ТОВ «НВФ „Урожай“, створеного шляхом реорганізації (перетворення), буде дорівнювати номінальній вартості акцій (в гривнях) кожного акціонера в статутному капіталі ПрАТ «НВФ „Урожай“, що реорганізовується (перетворюється).

Розмір статутного капіталу ТОВ, створеного шляхом реорганізації (перетворення), буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ, існуючого на момент прийняття рішення про реорганізацію (перетворення).